Der „Adlermann“

Never done this before with photographers but everything have to be a first time. Bjørn Oddvar asked me -“should we go out to stay a whole night?”


På nettstedet geo.de kan du nå lese en artikkel fra Flatanger og se Staffan Widstrand i arbeid fra båten.


Håper du tar deg tid til å lese (teksten er på tysk) og kikke på videoen der Staffan snakker engelsk.